Project information

Universal learning design - innovation in document formatting (FormIn)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0225
Project Period
10/2010 - 9/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs
Cooperating Organization
Charles University Prague
Czech Technical University Prague
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
Sjednocená organizace nevidomých

Cílem projektu je inovace studijních programů akreditovaných na Masarykově univerzitě, tak aby byly aplikovány vzdělávací standardy označované "universal learning design" pro osoby s těžkým zrakovým a pohybovým postižením. Navrhované didaktické inovace jsou modulární, založené na uplatnění informačních technologií, a prostupují všemi programy MU.

Projekt zahrnuje:
1. monitoring přístupnosti elektronického výukového prostoru a studijních dokumentů v tomto prostoru,
2. vývoj a didaktické uplatnění hybridní knihy jako modulárního multimediálního elektronického formátu studijních materiálů,
3. dispečink formátové konverze (hlasová analýza a syntéza,digitalizace tištěných publikací, vizualizace hlasových textů, aj.) pro flexibilní tvorbu individuálních modulů,
4. rozvoj celostátní knihovny dokumentů splňujících standardy "universal learning design",
5. vytvoření kurzů komunikace se zrakově i pohybově postiženými osobami a kurzů pro studenty, kteří mají projektované moduly využívat.

Publications

Total number of publications: 7