Informace o projektu

Universal learning design - inovace dokumentových formátů (FormIn)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0225
Období řešení
10/2010 - 9/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
WWW stránky projektu
http://www2.teiresias.muni.cz/formin/cz
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
Sjednocená organizace nevidomých

Cílem projektu je inovace studijních programů akreditovaných na Masarykově univerzitě, tak aby byly aplikovány vzdělávací standardy označované "universal learning design" pro osoby s těžkým zrakovým a pohybovým postižením. Navrhované didaktické inovace jsou modulární, založené na uplatnění informačních technologií, a prostupují všemi programy MU.

Projekt zahrnuje:
1. monitoring přístupnosti elektronického výukového prostoru a studijních dokumentů v tomto prostoru,
2. vývoj a didaktické uplatnění hybridní knihy jako modulárního multimediálního elektronického formátu studijních materiálů,
3. dispečink formátové konverze (hlasová analýza a syntéza,digitalizace tištěných publikací, vizualizace hlasových textů, aj.) pro flexibilní tvorbu individuálních modulů,
4. rozvoj celostátní knihovny dokumentů splňujících standardy "universal learning design",
5. vytvoření kurzů komunikace se zrakově i pohybově postiženými osobami a kurzů pro studenty, kteří mají projektované moduly využívat.

Publikace

Počet publikací: 7