Project information

Project information
Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy

Project Identification
VF20102015005
Project Period
10/2010 - 9/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Zpracování dlouhodobé predikce vývoje bezpečnostního prostředí střední Evropy. Smyslem zadání je identifikace budoucích bezpečnostních hrozeb jednak pro plánování analytických kapacit bezpečnostních složek, jednak pro signalizaci hrozeb širší bezpečnostní komunitě ČR. Součástí projektu je též zpracování příslušné metodiky.

Publications

Total number of publications: 56


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info