Project information

Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory

Project Identification
MUNI/A/0877/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt umožní zhodnocení kvality ošetřovatelské geriatrické péče v jihomoravském regionu /ve zdravotnických zařízeních s různou proaktivní strategií udržování kontinuální kvality - ISO, SAK, JCI apod./. Projektové aktivity ve svém důsledku povedou ke zvýšení kvality a zlepšení kontinuity péče o seniory při hospitalizaci a následně v domácím prostředí. Přispěje ke zlepšení kvality života seniorů a geriatrické péče v jihomoravském regionu. Cíle projektu jsou zaměřeny na ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační a reedukační péči. Jedinečnost projektu tkví v zaměření na hodnocení kvality života seniorů při hospitalizaci na vybraných klinických pracovištích jihomoravského regionu a následném zajištění procesů vedoucích ke zvýšení kvality péče (vzdělávání, využitelné metodické postupy a zpětná vazba) s přímým dopadem v klinické praxi. Cílem projektu je zlepšení sociokulturních a odborných kompetencí pečujících NLZP a zlepšení kompetencí profesionálních pečovatelů (v sociální interakci se seniory, schopnosti efektivních komunikačních technik, identifikaci ageismu, užití objektivizovatelných testů, k hodnocení ability seniorů a na jejich základě efektivnímu plánování péče).
Projekt bude koncipován jako multidimenzionální, s propojením specifických oblastí geriatrické péče, se zohledněním uspokojování základních (biologických) i vyšších potřeb (1. oblast - kvalita života hospitalizovaných seniorů – problematika efektivní sociální interakce, sebepéče, bolest; 2. oblast – kvalita života seniorů – problematika prevence a hojení chronických ran; 3. oblast – kvalita života - uspokojování psychosociálních a spirituálních potřeb – problematika procesu edukace seniorské populace a problematika udržení smysluplnosti života logoterapie; 4. oblast – kvalita života seniorů – problematika paliativní péče u seniorů).

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info