Project information
Vliv elektrostimulace na fokální neuropatii nervus ulnaris v oblasti lokte - elektromyograficky kontrolovaná studie

Project Identification
MUNI/A/0897/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Fokální neuropatie v oblasti lokte, patří mezi časté mononeuropatie v populaci. Projevuje se především paresteziemi, hypestézií ruky, parézou a atrofií svalů na ruce a svalů předloktí. Vznik této neuropatie nejčastěji navazuje na chronický útlak v oblasti lokte, opakovaná poranění, na vrozeně mělký sulcus nervus ulnaris, na přetěžování svalově kosterního aparátu. Postupná progrese klinických příznaků má významný dopad na socioekonomické potřeby a kvalitu života pacientů. Invazivní terapie je přínosná pouze u části pacientů a konzervativní postup není jednoznačně standardizován. Hlavním cílem studie je objektivizovat terapeutický efekt elektrostimulace u léze nervus ulnaris v oblasti lokte pomocí klinické elektromyografie, dotazníkových, motorických testů a neurologického vyšetření. Vedlejším cílem je najít nejsenzitivnější a nejméně časově náročný postup vyšetření léze nervus ulnaris. Na základě výsledků bude vypracováno doporučení pro diagnostiku, sledování a fyzioterapii neuropatie nervus ulnaris.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info