Project information
The analysis and comparison of school offices activities and suggestions for system of state administration and self - government in the education

Project Identification
RS96017
Project Period
1/1996 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Educational Office Blansko

Zhodnotit pětileté fungování a přínos školských úřadů podle podstatných kriterií a navrhnout systém státní správy a samosprávy ve školství v souladu s principy dalšího rozvoje společnosti a eventuálních změny v územně správním uspořádání ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info