Project information
Generalized supervised classification in community ecology

Investor logo
Project Identification
GAP505/11/0732
Project Period
1/2011 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Klasifikace je jedním ze základních cílů ekologie společenstev. Četné dosud publikované metody však obvykle zcela nesplňují intuitivní představu experta o uspořádání a hierarchii klasifikovaných dat. Naopak kriteria používaná v expertní klasifikaci společenstev nebývají jasně definována, a tak nemohou být aplikována konzistentně na různé datové soubory. Náš projekt proto navrhuje tvorbu ucelené klasifikační procedury, která aplikuje plně formalizovaná rozhodovací kritéria odvozená z expertních klasifikací: (1) Analyzujeme celý proces expertní klasifikace, (2) převedeme jej na formální klasifikační pravidla a (3) vytvoříme obecný klasifikační algoritmus pro řízenou i neřízenou klasifikaci. Obecné charakteristiky expertní klasifikace budou získány z projektu Vegetače České republiky (asi 485 vegetačních jednotek) jako trénovacího souboru pro klasifikační kriteria a z České národní fytocenologické databáze (asi 94 000 vegetačních ploch) jako trénovacího datového souboru. Vytvořený postup bude otevřený a aplikovatelný na jakákoliv mnohorozměrná ekologická data.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info