Informace o projektu

Generalized supervised classification in community ecology

Kód projektu
GAP505/11/0732
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Logo poskytovatele

Klasifikace je jedním ze základních cílů ekologie společenstev. Četné dosud publikované metody však obvykle zcela nesplňují intuitivní představu experta o uspořádání a hierarchii klasifikovaných dat. Naopak kriteria používaná v expertní klasifikaci společenstev nebývají jasně definována, a tak nemohou být aplikována konzistentně na různé datové soubory. Náš projekt proto navrhuje tvorbu ucelené klasifikační procedury, která aplikuje plně formalizovaná rozhodovací kritéria odvozená z expertních klasifikací: (1) Analyzujeme celý proces expertní klasifikace, (2) převedeme jej na formální klasifikační pravidla a (3) vytvoříme obecný klasifikační algoritmus pro řízenou i neřízenou klasifikaci. Obecné charakteristiky expertní klasifikace budou získány z projektu Vegetače České republiky (asi 485 vegetačních jednotek) jako trénovacího souboru pro klasifikační kriteria a z České národní fytocenologické databáze (asi 94 000 vegetačních ploch) jako trénovacího datového souboru. Vytvořený postup bude otevřený a aplikovatelný na jakákoliv mnohorozměrná ekologická data.

Publikace

2016

Field test of canopy cover estimation by hemispherical photographs taken with a smartphone

TICHÝ Lubomír

The role of vernal species in vegetation classification: a case study on deciduous forests and dry grasslands of Central Europe

VYMAZALOVÁ Marie — TICHÝ Lubomír AXMANOVÁ Irena

2015

A comparative framework for broad-scale plot-based vegetation classification

DE CÁCERES Miquel — CHYTRÝ Milan — AGRILLO Emiliano — ATTORRE Fabio — BOTTA-DUKÁT Zoltán — CAPELO Jorge — CZÚCZ Bálint — DENGLER Jürgen — EWALD Jörg — FABER-LANGENDOEN Don — FEOLI Enrico — FRANKLIN Scott B. — GAVILÁN Rosario — GILLET Francois — JANSEN Florian — JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ Francisco De Borja — KRESTOV Pavel — LANDUCCI Flavia — LENGYEL Attila — LOIDI Javier — MUCINA Ladislav — PEET Robert K. — ROBERTS Dave W. — ROLEČEK Jan — SCHAMINÉE Joop H.J. — SCHMIDTLEIN Sebastian — THEURILLAT Jean-Paul — TICHÝ Lubomír — WALKER Donald A. — WILDI Otto — WILLNER Wolfgang — WISER Susan K.

Formalized classification of species-poor vegetation: a proposal of a consistent protocol for aquatic vegetation

LANDUCCI Flavia TICHÝ Lubomír ŠUMBEROVÁ Kateřina CHYTRÝ Milan

2014

Assessing vegetation change using vegetation-plot databases: a risky business

CHYTRÝ Milan TICHÝ Lubomír — HENNEKENS Stephan M — SCHAMINÉE Joop H J

GLAMA - Gap Light Analysis Mobile Application

TICHÝ Lubomír

How does vegetation sampling in different parts of the growing season influence classification results and analyses of beta-diversity?

VYMAZALOVÁ Marie — AXMANOVÁ Irena TICHÝ Lubomír

Semi-supervised classification of vegetation: preserving the good old units and searching for new ones

TICHÝ Lubomír CHYTRÝ Milan — BOTTA-DUKÁT Zoltán

Use of mean Ellenberg indicator values revisited (again)

ZELENÝ David

Vegetation diversity of mesic grasslands (Arrhenatheretalia) in the Iberian Peninsula

RODRÍGUEZ-ROJO Maria Pilar — FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ Federico — TICHÝ Lubomír CHYTRÝ Milan

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info