Project information

Project information
Vytvoření předmětu Veřejná volba (Public Choice) (Public Choice)

Project Identification
FRVS/160/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem uvedeného projektu je vytvoření studijního předmětu Veřejná volba (Public Choice), který bude vyučovaný na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity jako oborově povinný předmět magisterského studia v rámci studijního programu Hospodářská politika a správy, oboru Veřejná ekonomika. Projekt vytvořením tohoto předmětu usiluje o dosažení mezinárodního standardu existujícího u obdobně zaměřených magisterských studijních programů v zahraničí. Dojde tím rovněž k rozšíření nabídky předmětů nabízených katedrou veřejné ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě MU, což umožní studentům prohloubit své znalosti v oblasti fungování státu jako ekonomického subjektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info