Project information
Applety ve výuce fyziky na vysoké a základní škole

Project Identification
ROZV/119/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Ministry of Defence of the CR

Využívání Internetu je v současné době velmi užitečným doplňkem klasických způsobů vzdělávání. Applety s fyzikálními náměty mohou vhodně doplnit výuku fyziky na PdF MU a zvýšit zejména kvalitu přednášek a praktických cvičení. Řešení projektu bude probíhat formou zadávání a řešení projektů, což umožní studentům samostatně pracovat a zdokonalit se jak ve fyzice, tak i v práci s PC.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info