Project information
Inovace studijního předmětu Úvod do Rorschachovy metody

Project Identification
FRVS/2126/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Podstatnou součástí vzdělávání psychologů je důkladnější obeznámení se s důležitými psychodiagnostickými metodami. Rorschachův test je projektivní diagnostickou metodou, která klade vysoké požadavky na znalosti a dovednosti psychologa a jeho zkušenosti s používáním metody. Předmět Úvod do Rorschachovy metody poskytuje studentům magisterského studia psychologie základní vhled do práce s touto náročnou metodou. Cílem předkládaného projektu je inovovat a zkvalitnit výuku předmětu vytvořením multimediální učebnice, která studentům zpřístupní jak dosud používané teoretické materiály, tak také soubor materiálů zahrnujících protokoly, klinické prezentace kazuistik, videozáznamy z průběhu vyšetření a další digitalizované výukové podklady.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info