Project information

Zkvalitnění praktické výuky procesního řízení

Project Identification
FRVS/1035/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Procesní řízení je systematický, datově orientovaný přístup ke zlepšování služeb organizace, reflektující aktuální požadavky a potřeby klientů. Jedná se o komplexní manažerský přístup podporující podnikovou efektivnost a výkonnost se snahou o inovativnost, flexibilitu a integraci s informačními technologiemi. Procesní řízení je již pevně zakotveno v povědomí organizací, a čím dál tím víc proniká i do veřejné správy. Z tohoto důvodu je vhodné problematiku pevně začlenit do výuky předmětů na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity zabývajících se procesním řízením. Pro tvorbu praktických příkladů je zvolená oblast krizového řízení, kde se procesní přístup jeví jako zvlášť efektivní nástroj pro řešení krizových situací. Další motivací k zkvalitnění a inovaci praktické výuky krizového řízení je fakt, že se jedná o dynamicky rozvíjející se oblast, a proto je nevyhnutelné neustále sledovat nové trendy a reflektovat je ve výuce. Zvlášť kritická oblast je oblast praktických aplikací, které diktují trend v této oblasti. Projekt bude sloužit k podpoře tvůrčí činnosti řešitelů vedoucí k rozšíření výuky v předmětech Procesní řízení (PV165) a Analýza a návrh systémů (PB007) o oblast zaměřenou na analýzu a návrh procesů v krizovém řízení, jejich následnou simulaci a optimalizaci s cílem celkové automatizace procesů v oblasti krizového řízení.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info