Project information
Podpora výzkumných aktivit v doktorském studijním oboru teorie a dějiny umění (Podpora výzkumu)

Project Identification
MUNI/A/0928/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zacílen na podporu výzkumných aktivit studentů doktorského studijního programu dějin umění, a to ve dvou fázích. Nejprve projekt počítá s podpořením základního výzkumu studentů v podobě cestovného, stipendií a nákupu odborné literatury, a poté bude důraz kladen na prezentaci výsledků bádání v přípravě studentského workshopu a publikování odborných studií. Interdisciplinární charakter badatelských témat členů týmu koresponduje s dlouhodobými odbornými aktivitami Semináře dějin umění, proto projekt počítá se zapojením nejlepší ze studentů doktorského studijního programu dějin umění a jejich školitelů, jejichž úkolem je studentům poskytovat odborné vedení a konzultace a zaštiťovat odbornou kvalitu všech plánovaných výstupů projektu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info