Project information

Panel Páry a rodiny - analýza dat (PaPaRo)

Project Identification
MUNI/A/0903/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je identifikovat faktory ovlivňující ustavování partnerských vztahů, popsat vzorce zakládání rodin a proměnu biologických, sociálních a kulturních strategií s ohledem na reprodukci třídního postavení z jedné generace na druhou u mladých lidí v současné české společnosti. K tomuto účelu byl v roce 2008 (v rámci výzkumného záměru IVRIS při FSS MU) založen panel dvou věkových skupin (15-17 a 25-27 let; 2000 respondentů), kdy proběhla také první vlna sběru dat. Druhá vlna sběru dat proběhla v roce 2009 a třetí vlna sběru dat v roce 2010. Sebraná data ze všech tří vln obsahují díky panelovému designu informaci o čase, což je dimenze, která v sociálních datech o české společnosti zatím chybí. Na základě těchto chceme v projektu zodpovědět věcně položené otázky o vývoji partnerských vztahů, sexuálním chování, představách o rodinném životě a reprodukčních strategiích mladých lidí. Tato data jsou unikátní tím, že umožňují oddělení efektu věku, času a narozených kohort při statistických analýzách. Výstupem z projektu budou časopisecké statě nabídnuté do českých i zahraničních sociálněvědních časopisů. Bude se jednat o publikace o dynamice mladých párů v české společnosti pro širší odbornou veřejnost. Předpokládáme, že naše závěry budou využity nejen v odborné diskusi o podobě biologické, sociální a kulturní reprodukce české společnosti, ale také při znalostech sociálních charakteristik mladých lidí v současnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info