Project information

Project information
Inovace studijního programu učitelství geografie v prostředí geoinformačních technologií

Project Identification
ROZV/P48/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2001: I/4/2001
Č. projektu z r. 2002: 21/2002
Konečným cílem řešeného úkolu v roce 2003 je vytvoření bakalářského a následného magisterského studijního programu geografie na PdF MU tak, aby se nejmodernější technologie nevyučovaly pouze v rámci předmětů s nimi bezprostředně souvisejícími, ale staly se samozřejmou součástí výuky analytických a regionálně geografických disciplín. Současně umožní studentům výběrem volitelných předmětů (zařazených v návrhu dvoustupňového modelu vzdělávání na PdF MU) specializaci v oblasti geoinformatiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info