Project information

Project information
Elektronický paralelní česko-německý korpus

Project Identification
ROZV/58/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics

Č. projektu z r. 2001: I/43/2001
Č. projektu z r. 2002: 31/2002
Cílem projektu v roce 2003 je rozšířit korpus na min. 3 miliony slov v české části; zpřesnt zarovnání celého korpusu na co nejmenší jednotku (ideálně na větu); zpřesnit tagování české části automatickou desambiguací, případně vyvinout dokonalejší anotační software; vyvažovat proporce korpusu zařazováním většího množství odborných a publicistických textů; vyvážit poměr českých a německých originálních textů na 1:1; informovat odbornou veřejnost o vzniku korpusu; zajistit další zdroje paralelních textů; zaškolit další studenty pro práci s texty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info