Project information
Pedagogická praxe při integrovaném terénním vyučování vybraných (klinických) škol

Project Identification
ROZV/64/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies

Č. projektu z r. 2001: P/2/2001
Č. projektu z r. 2002: 38/2002
Cílem projektu v roce 2003 je dále připravovat studenty na souvislou pedagogickou praxi při terénním vyučování na odborném pracovišti v Jednovnicích; připravit a stabilizovat nabídku činností pro vytváření programů terénního vyučování pro všechny typy škol a vytvořit harmonogram jejich pobytu na pracovišti; ověřovat vytvořené metodické listy a nabídnout je v připravované publikaci; zařadit do studijních programů učitelského studia pro 1. stupeň ZŠ pobyt na odborném pracovišti v rámci environmentální výchovy; dokončit vybavení odborného pracoviště zařízením pro terénní výzkum jednotlivých předmětů; publikovat dosažené výsledky na konferencích a v odborných periodikách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info