Project information

Dohled nad kapitálovým trhem (DKT)

Project Identification
MUNI/A/1008/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmět našeho bádání v rámci plánovaného projektu specifického výzkumu s názvem „Dohled nad kapitálovým trhem“ a akronymem DKT se bude týkat veřejnoprávního resp. finančněprávního pojetí problematiky integrovaného dohledu nad kapitálovými trhy v tuzemském, evropském i mezinárodním kontextu. Projekt bude zaměřen zejména na integrační tendence týkající se dohledu na úrovni Evropské unie i v rámci jiných mezinárodních organizací, na porovnání různých pojetí dohledu a na subjekty, které dohled nad kapitálovými trhy na různých úrovních zajišťují.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info