Project information

Rozhodné právo v prostředí kyberprostoru (Právo v kyberprostoru)

Project Identification
MUNI/A/0064/2011
Project Period
2/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Tento projekt se zabývá analýzou práva rozhodného v kyberprostoru. Tato problematika není v české odborné literatuře dosud řešena. Právní úprava v této oblasti zcela chybí, stávající vnitrostátní, mezinárodní i evropské právní předpisy se nevěnují regulaci právních vztahů vznikajících v kyberprostoru. V kyberprostoru dochází k delokalizaci společenských a právních vztahů, která je spojena s narušením principu teritoriality a místní působnosti práva. Cílem tohoto projektu je analýza působení tradičních právních principů, institutů a hraničních určovatelů v kyberprostoru, jejich interpretace a aplikace v prostředí bez fyzických hranic mezi státy a jejich jurisdikcemi. A to s ohledem na vývojové tendence směrem k vytváření samostatného „lex informatica“, resp. nadnárodního (transnacionálního) práva informační společnosti.

Publications

Total number of publications: 4