Project information

Loterie online (LOL)

Project Identification
MUNI/A/1011/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmět našeho bádání v rámci plánovaného projektu specifického výzkumu s názvem „Loterie online“ a akronymem LOL se bude týkat veřejnoprávního resp. finančněprávního pojetí aktuální problematiky loterií realizovaných elektronicky - prostřednictvím internetu, neboli online loterií v tuzemském, evropském i mezinárodním kontextu. Projekt bude zaměřen na dozorovou činnost (Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi MF), na specifický způsob podnikání v oblasti on line loterií, na provozování online loterií, na případné sankce v této oblasti a na právní úpravu jak tuzemskou, tak zahraniční.