Project information
Vzdělávací centrum školních fyzikálních experimentů

Project Identification
ROZV/76/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Boskovice Grammar School

Č. projektu z r. 2001: I/63/2001
Č. projektu z r. 2002:50/2002
V roce 2003 plánujeme dokončit vybavení Centra, a to především: dokončení multimediálního pracoviště (hadrware i software); upgradaci tohoto pracoviště na aktuální potřebnou úroveň; dokončit opravy zařízení Centra (oprava a doplnění laboratorních zařízení); vytvořit organizační řád a trvalý plán vzdělávacích akcí pro učitele. Budeme realizovat zbývající činnosti centra, zejména v návaznosti na řešení mezinárodních projektů Socrates s důrazem na integraci přírodovědné výuky na ZŠ. Pokusíme se zajistit částečné samofinancování provozu Centra v podobě budoucí realizace kurzů celoživotního vzdělávání. Nutnou součástí prezentace práce centra bude informovanost učitelské veřejnosti pomocí www stránek katedry.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info