Project information
Metodická podpora státního programu Slunce do škol

Project Identification
ROZV/114/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 102/2002
Projekt je cílen na metodickou pomoc státnímu programu SFŽP "Slunce do škol", u kterého se předpokládá účast desítek až stovek škol. Školám je nabízena státní dotace ve výši 100% na pořízení demonstračního fotovoltaického systému FVS 200 Státním fondem životního prostředí. Tím bude naplněna technologická stránka cíle zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v rámci snahy o trvale udržitelný rozvoj. Hlavním cílem projektu je připravit vhodné metodické podklady k tomuto technickému zařízení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info