Project information

Project information
Mezinárodní seminář Energie

Project Identification
222004 3147
Project Period
1/2003 - 1/2003
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Mezinárodní vzdělávací seminář ENERGIE pro budoucí učitele environmentální výchovy na ZŠ pořádá PdF MU v Brně ve spolupráci s UHK. Seminář se koná v rámci mezinárodního programu SOCRATES pod titulkem EAPEA, který financuje náklady zahraničních účastníků (Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Německo, Lotyšsko, Malta). Dotace anotovaného projektu pokryje náklady na přípravu v ČR a náklady českých participantů. Seminář je zaměřen na téma energie a jeho výuka pro žáky ZŠ. Vedle výkladové části, exkurzí do škol a energetických zařízení bude jeho součástí dílenská výroba výukových prostředků pro demonstraci netradičních zdrojů energie. Projekt bude financován z programu Socrates, podprogramu Erasmus EK, konkrétně z dílčího programu Erasmus Intensive Programme.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info