Project information

Osobní asistence jako forma sociální intervence u tělesně postižených osob

Project Identification
FRVS/729/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Osobní asistence je relativně nová forma sociální péče o osoby se zdravotním postižením, náš projekt je zaměřen na osoby s tělesným postižením. Tyto služby v nejvyšší možné míře kompenzují důsledky zdravotního postižení. Klientovi má umožnit nezávislé rozhodování o jeho životě, tzn. uspokojování jeho potřeb. Stát by ji měl poskytovat svým občanům stejně jako ústavní či jinou doposud provozovanou péči, a to dle volby postiženého občana. Jedná se o službu zachovávající individualitu jedince. Náš projekt vychází ze spolupráce s německým partnerem, který je nositelem několika pilotních projektů (např. rozvojový projekt EP-koordinace). Naši spolupracovníci mají víceleté zkušenosti v úspěšné evropské spolupráci. Jejich projekt nese název Open doors. Hlavním cílem našeho projektu je představit osobní asistenci jako formu sociální služby studentům naší fakulty, obzvláště studentům speciální pedagogiky a poukázat na důležitost této služby. Chceme apelovat na tyto mladé lidi, kteří by se do projektu mohli zapojit jako osobní asistenti a pomáhat našim postiženým spoluobčanům. Spolupracujeme s občanským sdružením Liga za práva vozíčkářů a Sdružením zdravotně postižených v ČR, obě se sídlem v Brně. Tyto organizace poskytují osobní asistenci svým klientům.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info