Project information

Project information
Dálkový průzkum Země pro region Ústecka

Project Identification
24819/03-25
Project Period
6/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Dálkový průzkum Země pro region Ústecka přináší učitelům možnost představit region novým způsobem a novými metodami, které svou podstatou integrují řadu vědních disciplín. Letecké snímky z různých období budou zajímavým způsobem dokumentovat vývoj krajiny Ústecka po 1. světové válce do současnosti. Snímky z družice LANDSAT ukáží region v širších souvislostech a srovnáních s jinými regiony ČR a světa. Zpracovaný popis snímků usnadní učitelům jejich čtení a získání maximálního objemu informací. Připravené CD bude obsahovat popsané snímky a podstatné texty k tématu. Cílem projektu je připravit studijní a metodické materiály pro učitele z regionu k problematice dálkového průzkumu Země. Komplet deseti kusů studijních textů, metodických materiálů a CD bude předán Pedagogickému centru v Ústí nad Labem do konce kalendářního roku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info