Project information

Multimediální cvičení z didaktických technologií

Project Identification
FRVS/427/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem je příprava posluchačů na cvičení z didaktických technologií pomocí www stránek. Ukázky, postupy, videosekvence umožní posluchačům snadněji a rychleji poznat možnosti multimediálních počítačů a tak se dokonaleji připravit na jednotlivá cvičení. Zkvalitnění vlastní práce u multimediálního počítače objasní posluchačům jeho možnosti a využitelnost v plné šíři v pedagogické praxi. Multimediální ukázky umožní pochopit všestrannost počítače v pedagogické praxi. Například vizualizér ve spojení s počítačem a dataprojektorem plně nahradí klasickou projekční techniku (zpětný projektor, diaprojektor, epiprojektor) a v konečném důsledku může být nová technika pro školy finančně dostupnější, než nákup klasické techniky. Také počítač ve spojení s videotechnikou poskytuje nové možnosti ve výuce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info