Project information

Česká hudba jako inspirační zdroj hudební pedagogiky - MUSICA VIVA IN SCHOLA

Project Identification
17097/2003-OUK
Project Period
1/2004 - 1/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

XXII.konference Musica viva in schola "Česká hudba jako inspirační zdroj hudební pedagogiky" pořádaná péčí katedry hudební výchovy PdF MU v Brně zaměří v r. 2004 svou pozornost v souvislostech vymezených tématem zejména dvěma směry: 1. Na český a moravský folklor jako východisko a zdroj inspirace české hudební pedagogiky v minulosti i současnosti. 2. Na postavení významných osobností české hudební pedagogiky, skladatelské tvorby i interpretace v kontextu evropské hudební kultury. Specielní pozornost bude zaměřena na umělecký a vědeckopedagogický odkaz prof. PhDr. Františka Lýska, DrSc., který byl otcem myšlenky pořádat pravidelná setkání hudebních pedagogů zaměřená zpočátku spíše na výměnu zkušeností či sjednocování názorů+ od r. 1965 se datuje pravidelné bienální pořádání hudebně pedagogických konferencí s tématickým vymezením. V květnu 2004 vzpomeneme 100. výročí Lýskova narození.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info