Project information
Genetické a elektrokardiografické faktory prognózy pacientů se srdečním selháním (GESS)

Project Identification
MUNI/A/0811/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výskyt chronického srdečního selhání dosahuje epidemického rozsahu. Je zřejmé, že způsob smrti těchto pacientů je geneticky podmíněn. Cílem výzkumu je pátrat po polymorfismech genů exprimovaných v myokardu ve vztahu k riziku arytmií a prognóze obecně. Dále je výzkum zaměřen na digitální zpracování a hodnocení elektrokardiografického signálu novými metodami.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info