Project information

Project information
Efektivní vyhledávání v rozsáhlých biometrických datech (EFBIO)

Project Identification
VG20122015073
Project Period
1/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Biometrické techniky zažívají nebývalý rozmach z důvodu slibných aplikací v oblasti bezpečnosti. Projekt EFBIO má za cíl navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit univerzální systém vyhledávání v rozsáhlých kolekcích (až stovky milionů) biometrických dat. Použitá vyhledávací metoda bude škálovatelná jak z hlediska množství dat tak i počtu souběžně pracujících uživatelů. Ověření systému bude realizováno pomocí čtyř prototypních poloprovozů na různých biometrických charakteristikách.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info