Project information

Project information
Inovace kurzu Religionistická analýza textových subjektivit

Project Identification
FRVS/1804/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Religionistická analýza textových subjektivit je pravidelně vypisovaným magisterským kurzem studijního oboru religionistika na FF MU v bloku Teorie a metodologie. Zaměřuje se na teorie a metody analytického studia individuální religiozity (náboženského myšlení, prožívání, motivací a chování konkrétních historických osob) v pramenech textové povahy. V minulém běhu předmětu se ukázalo, že vyžaduje výrazné změny. Předkládaný projekt má za cíl provést následující inovace: 1) obohatit kurz o více konkrétního a zajímavého pramenného materiálu, 2) více propracovat teoretickou a metodologickou základnu kurzu s ohledem na praktické vedení studentů, 3) zlepšit přípravu studentů na samostatnou seminární práci a přispět tak k tvůrčí činnosti studentů, 4) vypracovat ke kurzu prezentace sloužící jako studijní opory.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info