Project information
Inovace kurzu Dějiny čínského myšlení I

Project Identification
FRVS/2127/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit multimediální studijní oporu ke kurzu Dějiny čínského myšlení I, která bude využitelná při výuce i při studiu. Kurz Dějiny čínského myšlení I patří mezi základní povinné předměty kurikula studijního oboru Kulturní studia Číny při Ústavu religionistiky FF MU. Jeho náplní jsou dějiny čínského myšlení ve starověku.


Současné pojetí kurzu je v zásadě chronologické – sleduje jednotlivé školy, tradice, díla a osobnosti (viz příloha se stávajícím sylabem kurzu). S podporou projektu bude vytvořena elektronická intertextuální příručka, jejímž obsahem budou výklady významu a příklady použití jednotlivých termínů a idejí, jak se objevují napříč různými texty. V rámci příručky bude každý termín nebo idea představovat samostatný modul. Souběžně vznikne sada podrobných sylabů k jednotlivým hodinám kurzu. Tyto sylaby budou obsahovat hustou síť odkazů na jednotlivé moduly nově vytvořené intertextuální příručky. Toto propojení umožní při výuce studentům demonstrovat intertextuální souvislost rozdílných textů a směrů i odlišné významy totožných termínů a idejí, kterých tyto termíny a ideje nabývají v různých textech a kontextech.


S podporou projektu vzniklá studijní opora (podrobné sylaby k jednotlivým hodinám a intertextuální příručka) bude mít interaktivní elektronickou podobu a bude určena k použití při výuce i při samostatném studiu. Tato studijní opora zásadně zefektivní, zpřehlední a zatraktivní inovovaný kurs. Vzhledem k modulárnímu charakteru intertextuální příručky bude tento materiál případně využitelný i v jiných kurzech nebo samostatných přednáškách.


Projekt rovněž obohatí knihovní fond fakulty, který je volně přístupný nejen studentům, ale také široké veřejnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info