Project information

Project information
Ústavní soudnictví zemí V4 (USV4)

Project Identification
MUNI/A/0933/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je studovat právní úpravu ústavního soudnictví v zemích Visegrádské skupiny. Ačkoliv jde o země, které jsou si velmi blízké ve svém ekonomickém i právním vývoji, existuje v jejich právních úpravách ústavního soudnictví řada rozdílů. Projekt tyto rozdíly zmapuje a vyhodnotí, zda některé zahraniční instituty nemohou být přijaty do českého práva. Z hlediska harmonogramu bude projekt rozdělen na dvě fáze. První se bude týkat sběru relevantních dat jak v České republice, tak zejména na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Druhá fáze bude zaměřena na prezentaci výsledků výzkumu realizačního týmu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info