Project information
Aktuální problémy postihu daňové kriminality v ČR ve srovnání s trestním zákonodárstvím v německy mluvících zemích. (Daňová kriminalita)

Project Identification
MUNI/A/0927/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Zjištění současného stavu právní úpravy daňových deliktů v novém trestním zákoníku, porovnání s úpravou daňových deliktů v evropských státech se zaměřením na německy mluvící země a Slovensko. Zkoumání efektivnosti trestního postihu těchto deliktů a uplatňování trestních sankcí vůči dańovým dlužníkům či jiným osobám jednajícím s nimive shodě. Zhodnocení nové trestní i mimotrestní právní úpravy související s daňovými delikty a návrhy na její případné změny. Zkoumání vztahů mezi trestněprávní úpravou a novou úpravou daňového řízení v novém daňovém řádu. Zvláštní pozornost bude věnována nejaktuálnějším problémům, které v současné době řeší trestněprávní praxe, se zaměřením zejména na problematiku účinné lítosti u daňových deliktů. Podle možností zjištění názorů na efektivnost právní úpravy zejména u soudců a státních zástupců zabývajících se touto problematikou, resp. pracovníků finančních úřadů (spolupráce s orgány činnými v trestním řízení)

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info