Project information
Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou

Project Identification
NR7990
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Práce se zabývá zmapováním profilu kognitivních funkcí u depresivní poruchy a jejich dynamikou v souvislosti se změnou symptomatologie po lébě. Dále srovnává profil kognitivních funkicí u depresivní poruchy a schizofrenie z hlediska dílčích komponent.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info