Project information

Výzkum a vývoj integrace kamerových systémů do medicínského prostředí (C-MED) (C-MED)

Investor logo
Project Identification
TA02010993/2012
Project Period
1/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
COMIMPEX spol. s r.o.

Předkládaný projekt si klade za cíl umožnit lékařům jak při výkonu jejich práce, tak i při vzdělávací činnosti využívat nejmodernější technologie přenosu a zpracování obrazu a zvuku. Hlavní myšlenkou projektu je možnost propojení v současnosti i v budoucnu používaných kamerových systémů do jednoho funkčního celku a zásadní rozšíření možné funkčnosti a ekonomičnosti použití. Klíčovou vlastností je též práce s přenosem zvuku, která dnes není rozšířená, ale která je velmi přínosná.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info