Project information
Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie

Project Identification
NT13437-4/2012 (kod CEP: NT13437)
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Brno-Bohunice

Cílem projektu je zhodnotit výkon pacientů trpících známou neurologickou a psychiatrickou poruchou se společenským dopadem a lepší porozumění mechanismům dysfunkce mozečku v testu zatěžujícím prediktivní časování motorické aktivity. Srovnáním odlišností a podobností výkonu u různých typů patologie bude možné vyhodnotit specifické a společné rysy behaviorální odpovědi a jejich pravděpodobný podklad a neurální substrát získaný pomocí funkční magnetické rezonance.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info