Project information
Studium mikroRNA a genů asociovaných s procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice jako potenciálních markerů pro predikci rizika a časný záchyt metastazování u pacientů s renálním karcinomem

Project Identification
NT13547-4/2012 (kod CEP: NT13547)
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

MiRNA, které reflektují statut EMT, získané pomocí analýzy profilů exprese miRNA pomocí metody Real-Time PCR miRNA Arrays, případně jejich cílové molekuly na proteinové úrovni, umožní u pacientů s renálním karcinomem identifikovat jedince s vysokým rizikem metastatického onemocnění, a tak přispějí k individualizaci jejich léčby.

Publications

Total number of publications: 42


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info