Informace o projektu

Studium mikroRNA a genů asociovaných s procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice jako potenciálních markerů pro predikci rizika a časný záchyt metastazování u pacientů s renálním karcinomem

Kód projektu
NT13547-4/2012 (kod CEP: NT13547)
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav

MiRNA, které reflektují statut EMT, získané pomocí analýzy profilů exprese miRNA pomocí metody Real-Time PCR miRNA Arrays, případně jejich cílové molekuly na proteinové úrovni, umožní u pacientů s renálním karcinomem identifikovat jedince s vysokým rizikem metastatického onemocnění, a tak přispějí k individualizaci jejich léčby.

Publikace

2016

Decreased expression levels of PIWIL1, PIWIL2, and PIWIL4 are associated with worse survival in renal cell carcinoma patients

ILIEV Robert — STANÍK Michal — FEDORKO Michal POPRACH Alexandr VYCHYTILOVÁ Petra — SLABÁ Kateřina — SVOBODA Marek — FABIAN Pavel — PACÍK Dalibor DOLEŽEL Jan SLABÝ Ondřej

DETECTION OF ALTERED MIRNA AND PIRNA EXPRESSION LEVELS IN RENAL CELL CARCINOMA BY NGS

ILIEV Robert VYCHYTILOVÁ Petra — OŽANOVÁ Zuzana — RYBECKÁ Silvia — RADOVÁ Lenka — STANÍK Michal — DOLEŽEL Jan FEDORKO Michal PACÍK Dalibor SLABÝ Ondřej

Epithelial-mesenchymal transition-associated microRNA/mRNA signature is linked to metastasis and prognosis in clear-cell renal cell carcinoma

MLČOCHOVÁ Hana — MACHÁČKOVÁ Táňa — RABIEN Anja — RADOVÁ Lenka — FABIAN Pavel — ILIEV Robert — SLABA Katerina — POPRACH Alexandr — KILIC Ergin — STANIK Michal — LOJOVÁ Martina SVOBODA Marek — DOLEZEL Jan — VYZULA Rostislav — JUNG Klaus — SLABÝ Ondřej

MiR-205 functions as a tumor suppressor in adenocarcinoma and an oncogene in squamous cell carcinoma of esophagus

HÉŽOVÁ Renata — KOVAŘÍKOVÁ Alena — SROVNAL Josef — ZEMANOVÁ Milada — HARUSTIAK Tomáš — EHRMANN Jiří HAJDÚCH Marian ŠACHLOVÁ Milana SVOBODA Marek SLABÝ Ondřej

2015

Analýza mikroRNA asociovaných s progresí metastatického renálního karcinomu u pacientů léčených sunitinibem

MERHAUTOVÁ Jana — HÉŽOVÁ Renata — POPRACH Alexandr DEMLOVÁ Regina SLABÝ Ondřej

Circulating Blood-Borne microRNAs as Biomarkers in Solid Tumors

VYCHYTILOVÁ Petra SLABÝ Ondřej

Combination of MiR-378 and MiR-210 Serum Levels Enables Sensitive Detection of Renal Cell Carcinoma

FEDORKO Michal — STANÍK Michal — ILIEV Robert LOJOVÁ Martina MACHÁČKOVÁ Táňa SVOBODA Marek PACÍK Dalibor DOLEŽEL Jan SLABÝ Ondřej

Exprese PIWIL proteinů a piR-651 u pacientů s renálním karcinomem

ILIEV Robert — STANÍK Michal — DOLEŽEL Jan FEDORKO Michal PACÍK Dalibor POPRACH Alexandr SLABÝ Ondřej

Charakterizace exprese epiteliálních a mezenchymálních markerů zapojených do procesu EMT u pacientů s renálním karcinomem

MLČOCHOVÁ Hana — HÉŽOVÁ Renata — MACHÁČKOVÁ Táňa LOJOVÁ Martina POPRACH Alexandr LAKOMÝ Radek — FABIAN Pavel — SVOBODA Marek VYZULA Rostislav SLABÝ Ondřej

miR-155 and miR-484 Are Associated with Time to Progression in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated with Sunitinib

MERHAUTOVÁ Jana — HÉŽOVÁ Renata — POPRACH Alexandr DEMLOVÁ Regina SLABÝ Ondřej

Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info