Project information
Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění

Project Identification
TB010CBU002
Project Period
4/2012 - 11/2013
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
DIAMO, státní podnik
MEGA a.s.

Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění:

  • rešerše uranové mineralizace na území ČR
  • zhodnocení ložisek podle kritérií dobývání
  • řešerše technologií a těžeb uranu ve světě a vyhodnocení pro využití v ČR
  • vyhodnocení ekologických impaktů na složky životního prostředí v ČR a ve světě
  • studie proveditelnosti pro lokality v severočeské křídě
  • legislativa a její úpravy s ohledem na využití nových technologických procesů

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info