Project information

Project information
Nové typy bromovaných zpomalovačů hoření v prostředí (BFR-ENVI)

Project Identification
LH12074
Project Period
3/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt si klade za cíl získat unikátní data o výskytu nových typů bromovaných zpomalovačů hoření v běžně používaných materiálech a předmětech denního použití, ve vnitřním a vnějším prostředí a odpadech v České republice a tato data dále použít pro odhad expozice různých populačních skupin a analýzu zdravotních rizik. Tato data budou dále doplněna novými poznatky o výskytu těchto látek v přírodních matricích. Získané výsledky bude možné srovnat s výsledky podobných studií v zahraničí a vyvodit závěry pro případná doporučení směrem k legislativě.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info