Project information
Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií (VITOVIN)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0184 (kod CEP: EE2.3.20.0184)
Project Period
7/2012 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vytvoření kvalitního interdisciplinárního týmu v oblasti sociálně vědního výzkumu internetu a nových médií, přičemž v týmu budou také působit dva zahraniční vědci. Vytvořený tým se bude aktivně podílet na realizaci mezinárodních výzkumů, konkrétně pak na projektu EU Kids Online III (www.eukidsonline.net), což je již schválený projekt podpořený z programu Safer Internet (2011 – 2014). Cílem projektu je tedy vytvoření a posílení excelence týmu v oblasti výzkumu nových médií, jeho zapojení do mezinárodních sítí a další vzdělávání akademických pracovníků a Ph.D studentů. Výstupem projektu budou proškolení výzkumní pracovníci, čímž dojde ke zvýšení jejich vědeckého potenciálu. Výstupem týmu budou recenzované publikace a také popularizačně zaměřené publikace, jejíchž cílem je šíření výsledků vědy v rámci ČR a regionu města Brna. Bude také organizována mezinárodní konference a další workshopy pro akademické pracovníky a Ph.D. studenty.

Publications

Total number of publications: 96


Previous 1 2 3 4 5 6 7 10 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info