Project information

Project information
Využití geoinformačních technologií k hodnocení rizika sucha

Project Identification
7AMB12GR017
Project Period
1/2012 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Technological Education Institute of Serres, Faculty of Applied Technology, Geoinformatics and Surveying Department

Očekávané přínosy
Očekávané přínosy výsledků projektu
1. Vstupní metodika využití GIT k identifikaci rizika sucha v podmínkách severního Řecka a jižní Moravy.
2. Verifikace metodiky na příkladu konkrétních reprezentativních území.
3. Digitální geoinformační výstupy – počítačová grafika a kartografie dokumentující kroky metodiky a jednotlivé výsledky.
4. Společná publikace v renomovaném periodiku.


Cíl projektu
1. Rozpracovat metodiku využití geoinformačních technologií k identifikaci a hodnocení rizika sucha.
2. Otestovat a verifikovat tuto metodiku na reprezentativních územích v Česku a Řecku.
3. Výsledky uveřejnit v renomovaném tisku.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info