Project information

Project information
EVOGEN - Rozvoj výzkumné excelence v oblasti evoluční cytogenomiky, epigenetiky a buněčné signalizace (EVOGEN)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0189 (kod CEP: EE2.3.20.0189)
Project Period
8/2012 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Projekt EVOGEN je zacílen na zkvalitnění výzkumu vědeckých týmu žadatele (Sředoevropský technologický institut - CEITEC MU) a partnera projektu (Biofyzikální ústav AV ČR) v oblasti evoluční cytogenomiky, epigenetiky, biologie telomer a buněčné signalizace. Tato část projektu bude realizována prostřednictvím hostování vynikajícího zahraničního vědce (prof. I. Schubert) a reintegrací špičkového českého vědce (dr. K. Růžička). Tito vědci posílí vědecký potenciál a mezinárodní kontakty řešitelského týmu. V rámci existujících a nově vzniklých výzkumných týmů budou vytvořeny inicializační pozice pro talentované Ph.D. studenty a mladší vědecké pracovníky. Navazující aktivity se soustředí na zvyšování znalostí a odborné kompetence řešitelského týmu, především Ph.D. studentů a postdoků, prostřednictvím působení členů řešitelského týmu, a hostujících českých a zahraničních lektorů.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info