Project information

Project information
Výzkum technologií vhodných pro face recognition, jež lze použít pro vyhledávání v multimediálních datech na internetu (Lacerta)

Project Identification
LJ12003
Project Period
7/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
BULL s.r.o.

Projekt bude podán do III. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu mezinárodní spolupráce mezi českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST.


Díky prudkému rozvoji digitálních médií v posledním desetiletí je čím dál zřejmější, že vyhledávání a organizace dat se v budoucnu bude muset výrazně posunout směrem k principům, na kterých stojí komunikace mezi lidmi. Psychologové se shodují, že podobnost je inherentní součástí lidské klasifikace podnětů, učení, poznání.


V rámci tohoto projektu plánujeme rozvinout obě hlavní stránky problematiky podobnostního přístupu k datům - výkon a kvalitu. Konkrétně bychom rádi dosáhli: 1) vyhledávacího výkonu blížícího se konstantní škálovatelnosti vzhledem k velikosti dat, 2) výrazného zvýšení efektivity extrakce vlastností z digitálních objektů tak, aby se zvýšila jejich “nalezitelnost” (findability). V souladu s těmito dvěma směry plánujeme realizaci následujících experimentů a prototypních systémů: 1) testy škálovatelnosti pomocí vytváření systémů spravujících až miliardy objektů a 2) demonstrace univerzality našeho přístupu pomocí vytváření prototypních systémů např. na rozpoznávání obličejů, obecné vyhledávání obrázků, atd.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info