Project information

Project information
CEITEC - open access

Project Identification
LM2011020
Project Period
1/2012 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central Management Structure of the CEITEC Project
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Sdílené laboratoře CEITEC jsou v rámci České republiky unikátní svým přístrojovým vybavením. Některé z nich jsou unikátní i v rámci Evropské unie, včetně zapojení do evropských sítí a projektů ESFRI (sdílená laboratoř Spektroskopie NMR do projektu INSTRUCT). Cílem projektu je zpřístupnit sdílené laboratoře v rámci CEITEC pro ostatní vědecké týmy (výzkumné organizace dle Rámce) z České republiky formou open access.

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info