Project information

BiochemNet - Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0133
Project Period
7/2012 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
University of Veterinary Sciences Brno
Brno University of Technology
University Hospital Brno-Bohunice
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.

Cílem projektu je vytvořit a podporovat síť efektivní spolupráce biomedicínských pracovišť akademické i aplikační sféry s ohledem na konkrétní potřeby praxe směřující ke zvýšení odborné kvalifikace a profesní úspěšnosti absolventů vysokých škol. Projek otevře cílovým skupinám studentů a akademických pracovníků biochemických a molekulárně-biologických oborů Masarykovy univerzity, VUT Brno, VFÚ Brno a Palackého univerzity řadu nových možností odborné spolupráce. Projekt povede k přípravě absolventů v souladu s aktuální poptávkou, zvýší jejich schopnost mezioborové spolupráce a pomůže při orientaci v komerční sféře. Výsledkem vytvořené sítě pracovišť bude koordinace požadavků praxe a přípravy studentů vysokých škol, růst jejich přímé uplatnitelnosti a současně zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info