Informace o projektu

BiochemNet - Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0133
Období řešení
7/2012 - 6/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoké učení technické v Brně
Fakultní nemocnice Brno
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
ELISABETH PHARMACON,spol.s r.o

Cílem projektu je vytvořit a podporovat síť efektivní spolupráce biomedicínských pracovišť akademické i aplikační sféry s ohledem na konkrétní potřeby praxe směřující ke zvýšení odborné kvalifikace a profesní úspěšnosti absolventů vysokých škol. Projek otevře cílovým skupinám studentů a akademických pracovníků biochemických a molekulárně-biologických oborů Masarykovy univerzity, VUT Brno, VFÚ Brno a Palackého univerzity řadu nových možností odborné spolupráce. Projekt povede k přípravě absolventů v souladu s aktuální poptávkou, zvýší jejich schopnost mezioborové spolupráce a pomůže při orientaci v komerční sféře. Výsledkem vytvořené sítě pracovišť bude koordinace požadavků praxe a přípravy studentů vysokých škol, růst jejich přímé uplatnitelnosti a současně zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce.

Publikace