Project information

Project information
Advanced cell immunotherapy unit BVI-ACIU

Project Identification
LM2011017
Project Period
1/2012 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Oblast buněčné terapie a imunoterapie byla v posledních cca 8 letech rychle se rozvíjející součástí akademického výzkumu na LF MU. Divize zabývající se problematikou buněčné terapie a imunoterapie se stala v roce 2010 součástí Babákova výzkumného institutu. Tým tvoří renomovaní pracovníci, kteří mají zkušenosti s řešením evropských i tuzemských projektů MŠMT NPVII zejména v oblasti buněčné terapie a imunoterapie. Nedílnou součástí BVI jsou čisté výrobní prostory s příslušným povolením SÚKLu k výrobě léčivých přípravků moderní terapie. Tým BVI získal toto povolení jako první akademické pracoviště v ČR v roce 2007 a dále rozvíjí aktivity včetně vlastních nekomerčních klinických studií s DB a AEL u pacientů s metastázujícím melanomem, glioblastomem, renálním karcinomem a dětských onkologických pacientů. Nově také zvalidoval produkci MSC v rámci výše zmíněného grantu MŠMT NPVII 2B06058 pro potřeby léčby závažné a život ohrožující nežádoucí reakce štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci krvetvorných buněk.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info