Project information

Project information
Mentální reprezentace pojmu psychické zdraví u pubescentů a adolescentů

Project Identification
MUNI/41/09-A-B/2005
Project Period
1/2005 - 1/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu (výzkumu) je zjistit, jakým způsobem mají děti (dospívající) významově zakotvený pojem "psychické zdraví" (resp. opozitum tohoto pojmu), jaké jsou věkové (event. jiné) zvláštnosti této mentální reprezentace, dále zjistit případné souvislosti s osobním pocitem psychického zdraví (resp. psychické nepohody, pocitu ohrožení apod.) a s individuálními strategiemi zvládání obtížných životních situací. Výstupem projektu (pilotážního výzkumu) bude předběžné výzkumné sdělení, které bude podkladem pro rozsáhlý výzkum.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info