Project information

Srovnávací analýza výuky didaktiky matematiky na pedagogických fakultách v ČR a na Slovensku

Project Identification
MUNI/41/26-B-C/2005
Project Period
1/2005 - 1/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V rámci zpracování projektu budou navštíveny katedry matematiky pedagogických fakult, eventuelně dalších vysokých škol vzdělávajících učitele matematiky. Na základě osobních kontaktů a návštěv v přednáškách a seminářích by se ráda řešitelka seznámila se skutečnou realizací přípravy budoucích učitelů. Cílem projektu je seznámení se s výukou didaktiky matematiky na pedagogických fakultách a provedení výzkumu sebereflexe studentů učitelských oborů s matematikou o jejich subjektivním vnímání připravenosti pro práci učitele matematiky. Získané údaje budou použity pro disertační práci řešitelky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info